NO MORE STALINS, NO MORE HITLERS

William S. Burroughs. Dead City Radio.


We have a new type of rule now. Not one-man rule, or rule of aristocracy or plutocracy, but of small groups elevated to positions of absolute power by random pressures and subject to political and economic factors that leave little room for decision.
They are representatives of abstract forces, who have reached power through surrender of self. The iron-willed dictator is a thing of past.
There will be no more Stalins, no more Hitlers.
The rulers of this most insecure of all worlds are rulers by accident. Inept, frightened pilots at the controls of a vast machine they cannot understand, calling in experts to tell them which buttons to push.ENAM EI TULE STALINEID EGA HITLEREID


Meil on nüüd uutmoodi juhtimine. Mitte ühe inimese võim ega aristokraatia ega plutokraatia, vaid väikesed rühmad, kes tõusevad abso­luutse võimuni juhusliku surve läbi, sõltuvalt poliitilistest ja majandus­likest teguritest, mis jätavad vähe ruumi otsustele.
Nad on abstraktsete jõudude esindajad, kes on jõudnud võimuni iseendale alistumise läbi. Raudse tahtega diktaa­torid kuuluvad minevikku.
Enam ei tule stalineid ega hitlereid.
Seda, kõikidest maailmadest ebapüsivaimat, juhivad juhus­likud. Saamatud, hirmunud piloodid tohutu masina ees, mida nad ei suuda mõista, kutsudes kohale eksperte, kes ütleksid, millisele nupule vajutada.

(Andres Aule tõlge)